อาลัยยิ่ง…สิ้นนายแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลชุมแพคนแรก..

วันที่ 19 เมษายน 2561 พลโท ภัทรวรรธ  คงพันธุ์(เสธหมอก) กองบัญชาการกองทัพไทย(รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย)และนายกฤณชัช เขียนโกลา ผอ.ฝ่ายขายบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ จิณณทองพิมพ์ รองประธานผู้ก่อตั้งสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย(บก.หนังสือพิมพ์สยามบูรพา) พร้อมนายทวีป ผ่านสายตา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ เป็นตัวแทนนำพวงหรีดไปเคารพศพ ผู้วายชนม์ ท่านนายแพทย์ศรีธร ศาสตรี เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเมืองชุมแพเป็นคนแรก โดยมี(คุณแม่หมอ)จำรัส ศาสตรี ภรรยาพร้อมบุตร-ธิดา-ญาติพี่น้องเจ้าภาพให้เกียรติมารับพวงหรีดครั้งนี้ ณ ศาลาปฎิบัติพิธีกรรมทางศาสนา วัดประสิทธิ์ไพศาล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ โดยสังเขปดังต่อไปนี้ คุณลุงหมอ ศรีธร ศาสตรี เกิดเมื่อ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พศ 2476 ที่ กรุงเทพมหานคร
เป็นบุตร ของ คุณปู่พราหมณ์ ป.ส. ศาสตรี กับ คุณย่า บุญเรือน ศาสตรี
คุณปู่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นชาวต่างชาติคนแรก
คุณลุงหมอ ศรีธร ศาสตรี มีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้น 8 คน คุณลุงหมอ เป็นคนที่ สาม จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก ศิริราชพยาบาล และจบ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจบการศึกษา มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะรับราชการ และออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัด ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน และไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึง จึงมีความตั้งใจอาสาที่จะออกไปปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง ขณะนั้นอำเภอปักธงชัยเป็นพื้นที่ สีแดง
และมีโรคระบาดสูง ต่อมา ในปีพศ 2502 ได้สมรส กับ นางสาว จำรัส อินทรกำแหง และปฏิบัติงานในฐานะแพทย์และพยาบาลร่วมกัน หลังจากนั้น ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากกรมอนามัย ให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากขณะนั้น สถานีอนามัยยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ทางกรมอนามัยได้ขอตัวให้ไปช่วยราชการชั่วคราว ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ ให้ไปควบคุมงานก่อสร้างสถานีอนามัยชุมแพด้วย ต่อมา ปี 2517 ได้รับทุนจากรัฐบาล สหรัฐอเมริกา ไปศึกษาต่อระดับปริญญา โท สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ที่ รัฐมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา หนึ่งปีเศษ ใน ปี พศ 2519 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่งตามเดิมที่สถานีอนามัย ชุมแพ

ซึ่งหลังจากนั้นได้มีแนวความคิด ที่จะสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กขึ้น เพื่อให้บริการคนใข้ในเขตอำเภอชุมแพและใกล้เคียงจึงได้ติดต่อ ขอพื้นที่จากกรมทางหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ และในที่สุด ได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวงจึงได้เรื่องไปที่กระทรวงสาธารณสุข ขอสร้างโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยใช้งบประมาณ จำนวน 25 ล้านบาท
และได้รับอนุมัติ จนก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อย

เนื่องจาก มีปัญหาสุขภาพ จึงได้ขอลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพ ส่วนตัว และ พักผ่อนที่บ้าน ต่อมาเริ่มมีอาการป่วยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต และได้เข้ารับการรักษาที่ รพ ศูนย์ขอนแก่น เรื่อยมา จนกะทั่ง วันที่14 เม ย 2561 เริ่มมีอาการปวดมากขึ้นและมีไข้ ญาติๆได้นำส่ง
โรงพยาบาลชุมแพ และได้เสียลงชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน พศ 2561 เวลา 21.22 น

ตลอดชีวิตการทำงาน ของคุณลุงหมอ เป็นผู้บังคับบัญชา ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลาและได้อุทิศตน ในการรักษาพยาบาล ให้แก่ผู้ป่วย ด้วยความเอาใจใส่และช่วยเหลือต่อคนใข้ทุกคนอย่างเสมอภาคนอกจากนั้น ได้อุทิศเวลาในการร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องประชาชนชาวชุมแพ ตลอดชีวิตรับราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.