นายกประจักร์ อุดชาชน นายก อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี งานกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 พร้อมด้วยนายหมวดตรี ปฏิญญา ธนกิจชัยโรจน์ หัวหน้าข่าว อปท.นิ้วส์และหัวหน้าศูนย์ข่าวออไลน์ ประจำศูนย์ข่าว จ.อุดรธานี แลนายสมนึก คงแก้ว หัวหน้าศูนย์ข่าวออนไลน์ อ.เมืองอุดรธานี มอบน้ำดื่มโค้กให้นายกห้วยสามพาด

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.