เมื่อ 27 มิ.ย.61,1400 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะหารือกับ ร.ท.สัณฑ์ชัย – คุณธัญญาเรศ เองตระกูล ในการเตรียมการจัดกิจกรรมขี่เจ็ทสกี ประวัติศาสตร์ เส้นทางกทม. – หาดนราทัศน์ จว.น.ธ. และการปั่นจักรยานการกุศล เส้นทาง กทม. – เบตง จว.ย.ล. เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องรับรอง ฉก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.