‘หลักสูตร พสบ.สัมพันธ์ 61’

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

‘กระผมมีความยินดียิ่ง’

“ตั้งแต่กระผมจำความได้ เกิดมาก็ได้แลเห็นบุพการี ครูอาจารย์ ที่ท่านต่างปฏิบัติให้เราทุกคนได้ประจักษ์ ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ความดี ความเพียร ความเป็นสุภาพชน ความไม่ทะเยอทะยานที่เป็นความสุดโต่ง สำคัญยิ่ง คือ ความซื่อตรง’ เมื่อกระผมเติบโตขึ้น ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา รู้จักผู้คนกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อน กระทั่งเรียนจบและเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ จึงได้มาทราบข้อเท็จจริงในหลายๆ เรื่องภายหลังว่า สิ่งที่พ่อและแม่เคยทำให้ดู ครูอาจารย์เคยอบรมสั่งสอน กับอีกพี่น้องคนไทยที่กระผมรู้จักและมีความเคารพนับถือ ทุกท่านที่กระผมรำลึกถึงตราบจนทุกวันนี้นั้น แม้ท่านจะจากกระผมไปแล้ว ล้วนปรารถนากระทำความดีตามรอยพระยุคลบาทในล้นเกล้าฯ ของปวงชนชาวไทย ดั่งคำพูดที่ว่า ‘สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นกำลังใจแก่ลูกหลานและศิษย์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง’ 

กระผมจึงคิดอยู่เสมอว่า การที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นคนไทย เรามีบุญมากมายเพียงใดที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี และเชื่อมั่นว่าการทำความดีทั้งหลายทั้งปวง คือ การบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล กับอีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่กัน เป็นแบบอย่างอันเหมาะสมให้กัน เหมือนกับที่เราทุกคนได้เรียนรู้มาโดยธรรมชาติจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และอีกหลายๆ ท่าน ชนิดที่เรียกได้ว่า เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้หรือการเดินตามสิ่งที่เรียกว่า ‘ธรรมสุจริต’ คือ หัวใจสำคัญที่สุดในการดำรงความอยู่รอดของประเทศชาติ ดั่งคำพูดอันถือเป็นสัจธรรมตราบกาลนานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วย สามัคคี และด้วยหลักสุจริตธรรมโดยแท้เท่านั้น”

/ปนัดดา ดิศกุล

กองบัญชาการกองทัพไทย

24 ก.ค. 61

เมื่อเช้าวันนี้ (24 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ความภาคภูมิใจในการเดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำสานต่อศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ให้กับนักศึกษา ‘หลักสูตร พสบ. สัมพันธ์ 61’ ณ ห้องสันติธำรง อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

*เอกสารข่าว

สำนักงาน ผช.รมต.ประจำ นรม.

กระทรวงยุติธรรม

24 ก.ค.61

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.