วันที่ 29 มกราคม 2561 คุณสุชาดา สีทาดี(หน้าหน้าศูนย์สยามบูรพาออนไลน์ภูกระดึง)จัดงานวัดเกิดทุกปียิ่งใหญแจกเงินแจกอาหารฟรีทุกปีเมื่อ ณ สำนักงานศูนย์ข่าวสยามบูรพาออนไลน์ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย

โดยมีพระเกจิดังหลายรูปมาทำพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลมีพระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร เจ้าอาวาสวัดน้ำพริกเจ้าคณะตำบลยางโกลนหนองกะท้าว อำเภอหนองคอนไทย จังหวัดพิษณุโลก มาแจกวัตถุมงคลสิ่งขอพร้อมอาหารให้กับประชาชนนักเรียนอนุบาลในเขตภูกระดึง

อีกทั้งยังมีดร.พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจนฺโท(คงพิศ)รองเจ้าอาวาสวัดศรีพิมล ประธานพระนักเทศน์ธงหวัดขอนแก่น ต.บ้านโต้นอ.พระยืนจ.ขอนแก่นมาสอนธรรมคำพระพุทธศาสนาให้กับญาติโยมที่มาร่วมในงานบุญครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นอิ่มบุญไปต่างๆกันบ้านเลขที่86 หมู่ 3 ผานกเค้าอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.