วันที่ 11 ตุลาคม 64
ส.ส.สิงหภณ ดียาง(ทนายกี้)
ลงพื้นที่พบปะเยียมเยือนตัวแทน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน
จำนวน 7 ชุมชน เพื่อจะนำไปหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.