วันที่ 17 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 -12.00 น
ส.ส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)
ได้ลงพื้นที่ชุมชนหนองผือพัฒนา,
ชุมชนบ้านหนองผือ และชุมชน
โนนแหลมทอง ในเขตเทศบาล
เมืองชุมแพ เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือร้อนผ่านผู้นำชุมชน
เวลา 13.00 น เป็นประธานงาน
ศพ นางโชย จุฑาจันทร์ ณ วัดป่า
โพธิธาราม บ้านหนองตาไก้ ใน
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ
เวลา 15.30น ลงพื้นที่ชุมชนบ้าน
หนองขาม 1,2 ในเขตเทศบาล
เมืองชุมแพ เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนผ่านผู้นำชุมชน
เพื่อจะได้ไปหารือในสภาฯหรือ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.