วันที่ 12 ธันวาคม 2565 กิจกรรมของ ส.ส.สิงหภณดีนาง(ทนายกี้) ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชน หมู่ 1,24,6,8,12 และ ม.16 ต.หนองไผ่อ.ชุมแพ และเป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแมส่าน กุสี บ้านหินตั้ง ต.โนนอุดม และหลวงปู่พรหมดี ชัยศรี วัดบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ครับ


ผลิตโดยนายสิงหภณ ดีนาง366 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพจ.ขอนแก่น 40130

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.