ส.นวอ.ภาคอีสาน ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานของสมาคมฯ จะต้องทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชน และเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถก้าวทันยุคสื่อ 4.0

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (ส.นวอ.อีสาน) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม กรรมการจริยธรรม และ ประธานจังหวัด ครั้งที่3/2561 โดยมี นายชัยสิทธิ์ ธนะสีลังกูร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด และสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ

พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายก ส.นวอ.ภาคอีสาน กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ไปแล้วร่วมครั้งนี้ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งที่ 3 โดยมีแนวทางการทำงานของสมาคมฯ จะต้องเป็นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเป็นที่พึ่งของประชาชน สื่อมวลชนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง สื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือระหว่างประชาชนกับรัฐนั่นเอง บทบาทในด้านเศรษฐกิจ นำเสนอข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของประเทศจะถูกถ่ายทอดไปสู่ประชาชนได้โดยผ่านสื่อมวลชนมากที่สุด และดำรงบทบาทในด้านสังคม การเคลื่อนไหวของประชาชนจากสังคมหนึ่งอาจถ่ายทอดสู่อีกสังคมหนึ่ง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของสื่อมวลชน การประชุมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการปรึกษา หารือ และหาแนวทางในการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ความสามารถในยุคของสื่อ 4.0 อย่างเช่น การลงพื้นที่ทำข่าวในสถานการณ์จริง การเขียนบทความสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลาย และพร้อมที่จะนำเสนอในช่องทางสื่อในหลายรูปแบบทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ออนไลน์ หรืออื่นๆ ให้รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม ที่สำคัญต้องเป็นไปตามจริยธรรมของสื่อสารมวลชน และหาแนวทางการพัฒนาสื่อสมาชิกให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

ด้านนายชัยสิทธิ์ ธนะสีลังกูร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารและขอขอบคุณที่เลือกประชุมครั้งที่ 3 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดกลางของภาคอีสาน การเดินทางมาประชุมก็สะดวก โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวก็มากมาย อย่างเช่น บึงพลาญชัย วัดบูรพาภิราม วัดกลางมิ่งเมือง เจดีย์มหามงคลบัว ฯลฯ ดังคำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดที่ว่า “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” และภายในปี 2563 จะเปิด “หอชมเมือง (รูปโหวด) สูง 101 เมตร” จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้อย่างน่าประทับใจแน่นอน สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมือง “ร้อยเอ็ด” ได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมกันนี้ชาวร้อยเอ็ด ทุกคน มีความภูมิใจที่จะได้ให้การต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนเมืองร้อยเอ็ด และแวะชมอาหารอร่อยข้างบึงพลาญชัย อย่างเช่น ร้านอาหารข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ หมูแดง ติ่มซำ ก๋วยจั๊บน้ำข้นเลิศรส ที่ร้านเจ้าแรก 101 ซึ่งตั้งมานานเกือบ 100 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.