วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.

พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคลองเจริญจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสำรวจพื้นที่ ณ คลองส่งน้ำคลองเจริญ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเดินทางต่อเพื่อไปดูระบบการบำบัดน้ำเสียที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุดรธานี จากนั้นได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.