‘สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม’
๒๑ ต.ค. ๖๑

“คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม”

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ปกเกล้าปกกระหม่อม
วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.