วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสร้างเครือข่าย”อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ตลอดจนสนองนโยบายรัฐบาลและจังหวัด ในเรื่อง”จังหวัดสะอาด” โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.