วันที่ 19 ตุลาคม 2564
สส.สิงหภณ ดีนาง (ทนายกี้)
ช่วงเช้า ได้ลงพื้นที่บ้านปากง่าม
บ้านโนนหัวนา ต.นาจาน อ.สีชม
พู เพื่อเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้กักตัวหรือติดเชื้อโควิด19
จำนวน 12 ครอบครัว โดยมี ผญบ.
และชาว อสม.เป็นตัวแทนรับมอบ
ช่วงบ่าย เดินทางเข้า กทม.เพื่อ
ประชุม กมธ.ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภา
ผู้แทนราษฎร ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.