ในที่ 10,11 พ.ค.65 สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)ได้เข้ารวมประชุม กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ ประชุม กมธ.กฎหมายการยุติธรรมและ สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.