วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำ
แหน่ง กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยได้เป็นประธานที่ปรึกษาคณะ กมธ.ที่ดินฯ และวันนี้เป็นวันประชุมคณะกรรมาธิการ ที่ดินฯครั้งแรกครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.