เมื่อ 26 ก.ย.61,0830 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตนราธิวาส, ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานแปลงเกษตรตัวอย่าง และงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จว.น.ธ.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.