เมื่อ 19 ก.ค.61,0930 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด ประจำปี 2561 ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จว.ส.ฎ. โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 รับ-ส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จว.ส.ฎ.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.