เมื่อ 25 ก.ย.61,1000 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ส.ฎ., จว.น.ธ. จว.ป.น., จว.ย.ล. และ จว.ส.ข. ระหว่าง วันที่ 25 – 28 ก.ย.61 โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จว.ส.ฎ.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.