เมื่อ 25 ก.ย.61,1300 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จว.น.ศ.โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.