วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ ส่วนพระเจดีย์ และพระวิหาร มีความคืบหน้าเป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด, อาคารพิพิธภัณฑ์ คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้าง 12 เดือน ส่วนการออกแบบ-ตกแต่ง และการนำเสนอข้อมูลนิทรรศการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด โดยทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563

ณ วัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.