สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย จัดมอบโล่ห์รางวัลเกียรติยศ “สยามอัปสรา” คนต้นแบบเทิดแผ่นดินปีที่ ๔”

สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ( ๘๔ ปีสถาปนา ) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระวรวงศ์เธอ พระนางลักษมีลาวัณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๖ ) และได้มีการจัดกิจกรรมในหลายๆภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันมี นางดรุณี​ ชื่นสกุล เป็นนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการสนับสนุนช่วยศิลปินที่ต้องการความช่วยเหลือในยามที่ยากลำบาก และมีการมอบทุนทรัพย์ช่วยศิลปินในงานดังกล่าว ทางสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย จึงได้ขอเชิญชวนบุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะข้าราชการ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง เจ้าของกิจการร้านค้า ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือศิลปิน และร่วมรับรางวัลตามโครงการ “ฅนต้นแบบ เทิดแผ่นดินปีที่ ๔” ภายในงานดังกล่าวจะมีการรับโล่ห์รางวัลเกียรติยศ”        สยามอัปสรา” คนต้นแบบเทิดแผ่นดิน โดยแบ่งแยกตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้
– ผู้อยู่เบื้องหลัง และทีมงานต่าง ๆ
รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจในการจุดประกายความคิดในการภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย เพื่อร่วมสร้างความดี ความกตัญญู เพื่อพัฒนาสังคมไทยและประเทศชาติ
เสนอรายชื่อและร่วมงานประกาศรางวัลดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.( ลงทะเบียนรายชื่อ ) โดยงานเริ่มเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. และได้รับเกียรติจาก “ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมพิเศษชั้น G เดอะบาร์ซ่าร์รัชดา ( สวนลุมรัชดา )
โดยมีศิลปิน ดารา นักร้อง เซเลป นักธุรกิจมากมายตบเท้ากันรับรางวัล. อาทิ ดร วโรดม ศิริสุข ชายแฮ็คส์. ฮอลล์. ฐากร แก้ว อภิรดี , จอย ศิริสักษณ์. , ทูน หิรัญทรัพย์. , ปังคุง ชาคริฐ , ควีนบี พัชราวรรณ. ,บีน จุลศักดิ์ , ดาวใจ ไพจิตร , ปิยมาศ โมณยกุล , โกวิท วัฒนกุล , วินัย ไกรบุตร , พุทธ ช่องอัมรินทร์ , เขมสรณ์ หนูขาว , ป้าแมว ดาวพระศุกร์. , นัยนา ชีวานันท์ , ทิดเป้ จ่าตา , สุทธิพงศ์. ทัดพิทักษ์กุล กว่า 100. ท่าน.

***หมายเหตุ*** การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชุดสูทสากล เน้นสีเหลืองทอง.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.