วันที่ 4 สิงหาคม 2561เวลา 11.00น.ผู้สื่อข่าว นสพ.สยามบูรพาออนไลน์ ได้ลงพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 14 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี หาข้อเท็จจริงในเรื่องกรณีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่อยู่อาศัย ผู้สื่ข่าวได้เข้าพบนางมิตร หลักหนองบุหรือดวงเพ็ชรแสง อายุ 66ปี อยู่บ้านเลขที 332/3 หมู่ที่ 14 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี กรณีถูกฟ้องบุกรุกที่ดินและขอรับการสนับสนุนค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล,ขอประกันตัวชั่วคราวเนื่องจากได้ฟ้อ งร้องกันขึ้นพร้อมมีการดำเนินคดีต่อผู้ถูกฟ้อง เรื่อง โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 24278 ตำบลหนองนาคำ(หนองบุ) อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เนื้อที่ 3 งาน 17 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินแบ่งออกมาจากโฉนดเลขที่ 22915 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โจทก์ได้ยืนฟ้องเมื่อ พ.ศ 2555 จำเลย (นางมิตร ดวงเพ็ชรแสง)และบริวารได้เข้าไปบุกรุกที่และปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของโจทก์ โดยในคดีดังกล่าว (นางมิตร ดวงเพ็ชรแสง)ให้การว่าได้เข้าครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว ได้รับต่อมาจากบิดามารดา โดยมีเอกสารหลักฐานเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภทบ 6. เดิมที่ดินเป็นที่ดินเปล่า บิดาของนางมิตร ดวงเพ็ชรแสง จำเลยได่เข้าจับจองที่ดินและทำประโยชน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2515 จนถึงปัจจุบันหลังจากบิดามารดาได้เข้าครอบครองจับจองที่ดิน บิดามารดาก็ได้แบ่งที่ดินให้แก่นางมิตร ดวงเพ็ชรที่ตกเป็นจำเลยและต่อมา นางมิตร ดวงเพ็ชรแสง ที่ตกเป็นจำเลยนี้ก็ได้แบ่งขายที่ดินให้แก่ชาวบ้านรายอื่นๆมีญาติและเพื่อนบ้านปลูกเพื่อเป็นที่อยูอาศัยบนที่ดิ นดังกล่าว 36 หลัง ซึ่งที่ดินโแนดเลขที่ 24275 ถูกแบ่งออกจากโฉนด เลขที่ 22915 โดยมีการแบ่งออกเป็นโฉนดที่ดินรวม 40 แปลง

ต่อมานางสุดสวาทฯ ได้ซื้อที่ดินต่อมาจากนายสุ่มฯ โดยนายสุ่มฯก็มีเอกสารสิทธ์เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2 ส่วนทางนางสุดสวาทฯจึงได้ไปออกโฉนดที่ดินและเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดเลขที่ 22915 ต.หนองนาคำ (หนองบุ) อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ให้แก่นางสุดสวาทฯแต่การออกโฉนดที่ดินผิดตำแหน่งทับที่ดินจำเลยครอบครอง การออกโฉนดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจึงมิชอบด้วยกฏหมาย และนางมิตร ดวงเพ็ชรแสง ได้ตกเป็นจำเลยไปแล้วซึ่งชาวบ้านเขาไม่รู้ในข้อกฎหมายผู้ใหญ่บ้านจึงได้นำพาลูกบ้านเข้าขอความช่วยเหลือจากยุติธรรม จ.อุดรธานี ซึ่งทางยุติธรรม จ.อุดรธานี ได้มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุแบบนี้ไว้ช่วยเหลือออยู่ตลอดมา ส่วนคดีของนางมิตร ดวงเพ็ชรแสง นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยหรือผู้ขอชนะคดี เนื่องจากเห็นว่าการออกโฉนดในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอยด้วยกฏหมายศาลชั้นยกฟ้อง ต่อมา โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ต่อและในที่สุดศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งกลับมาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาฏีกาต่อชาวบ้านในเขตบ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ก็รอฟังคำสั่งศาลฎิกากลับมาว่าการคำสั่งได้สิ้นสุดแล้วชาวบ้านก็ต้องรอในความหวังต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.