วันที่  2  เมษายน  พ.ศ.2561  เวลา  14.00 น.  ดร.นพดล   ฉัตรชัยพลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว (ผู้ถือใบอนุญาติ)  มอบความไว้วางใจ  เซ็นเช็คเงินสดมูลค่าเกือบ  1  ล้านบาท  มอบให้นายชาคริต  มนตรีวัฒน์   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพาเวอร์ยูนิตี้ จำกัด โดยมีนายจิรวัฒน์   จิณณทองพิมพ์  บก.ข่าวสยามบูรพาออนไลน์  และนายทวีป  ผ่านสายตา   ฝ่ายส่งเสริมเกษตรกรฯ  ร่วมเป็นสักขีพยาน    เพื่อส่งเสริมต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดชัยภูมิ  เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน  โดยมี ดร.นพดล  ฉัตรชัยพลรัตน์  เจ้าของศูนย์ฯ   พาเยี่ยมชมพื้นที่จริง  เตรียมแปลงปลูกมะเขื่อพ่วงไร้หนามมีพี่น้องเกษตรชาวภูเขียว พร้อมใจกันปลูกแปลงทดลองกว่า  50  ไร่  ณ.บริเวณเขตพื้นที่  อำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.