พระทวีพันธุ์ ปภัสสโร (พระวิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์มาร์ค)

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 คณะชมรมนางฟ้า จากทางภาคไต้ พร้อมกันมากราบทำพิธีบวชชีพรามหณ์ ที่ศูนย์วิปัสสนาเพชรโอฬารแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีพระอาจารย์มาร์คเป็นผู้ทำพิธี มีรายชื่อผู้เข้าบวชดั่งนี้

คุณสุปราณี ฤกษ์จำนง

คุณปานใจ ทรัพย์เพิ่ม

คุณดาริณี อ๋างสกุล

คุณรัชชกานต์ สมศิริชาติ

คุณมาลี อุทัยธรรมรงค์

คุณสุนันทา พิมพ์หนู

คุณปณิชา ตัณฑชน

คุณเพ็ญพักตร์ พัชรเมธานันท์

มาเรียนรู้ ปฎิบัติวิปัสสนาวิชาบารมีลิขิต เจริญจิตรภาวนา มาร์คส่องโลก

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.