ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสนาทุกศาสนา
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี

ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
เข้ามนัสการพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
เพื่อสนทนาธรรมและเรียนรู้หลักคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาเสนอให้ผู้ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.