ศรีสะเกษ สืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุรวมกับชุมชนสร้างคนดีให้กับสังคม “บวรC50407F1-8AA0-4C79-BEB6-A2AE63DB26E6

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานทำ. ลานปัญญา
สำนักสงฆ์บ้านพเยียวตาสุ ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.ศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรในบุญประริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร. บดินทรเทพยวรางกุร. และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่. ๙
3AFF2868-D0A3-4651-9C2A-A0D581893AD7
นายสราวุธ วามะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพเยียวตาสุ ได้กล่าวว่า สำหรับการปริวาสที่สำนักสงฆ์บ้านพเยียวตาสุแห่งนี้ในปีนี้ได้กำหนดให้มี ๑๐ วัน ๙ คืน เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจัดเป็นประเพณีหลังจากออกพรรษา ๓ วัน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.