#ศรีสะเกษ- รองแม่ทัพภาคที่ 2 ทอดผ้าป่าวัดชายแดนอีสานใต้..วันที่ 31 มีนาคม 2561     พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาที่ 2 ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดบ้านบักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ จัดกองผ้าป่าจากหลายหน่วยงาน เพื่อสมทบทุนในครั้งนี้ ช่วงเช้านายอำเภอขุนหาญ นายคมป์ สังข์วงษ์ ให้การต้อนรับและคณะข้าราชการ ชาวบ้าน องกรณ์ ชุมชน ให้การต้อนแห่นำขบวนในครั้งนี้ วัดบักดอง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2410 ปัจุบันมี ภิกษุ 10 รูป เณร 5รูป เนื่องจากวัดบักดองเป็นวัดประจำตำบลบักดองซึ่งเป็นสถานใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ให้กับชาวบ้านบักดอง 3 หมู่คือหมู่ที่ 3บ้านบักดองตะวันตก หมู่ 4 บ้านบักดองตะวันออก และ หมู่ 22 บ้านบักดองใต้

ภาพ/ข่าว ปฏิเวช พานจันทร์ ข่าวอาสา อีสานใต้ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.