ผบ.กกล.สุรนารี เดินหน้าโครงการหมู่บ้านเข็มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา เชื่อมสัมพันธ์อันดีในมิติพระพุทธศาสนา เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-การค้า-การท่องเที่ยว 2 ประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านอานแซะ ต.จอมกระสาน อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ประเทศกัมพูชา พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี ปลูกป่าอาเซียน มอบพันธุ์ปลานิล และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน จ.พระวิหาร ประเทศกัมพูชา ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน และขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีสู่หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ระหว่าง ไทย – กัมพูชา

โดยมี ฝ่ายไทย ประกอบด้วย พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 พ.อ.ภคพล มีทิพย์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ท.พาด สุเพ็น รองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ 3 พ.อ.ชิน คณา หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน กัมพูชา-ไทย ประจำช่องอานม้า นายวุฒิ ดารา นายอำเภอจอมกระสาน จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี นายอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และนายอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้มีความอยู่ดี กินดี และเกิดความมั่นคง ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ เช่นกัน

ในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมถวายเทียนพรรษา จำนวน 18 ต้น ปลูกป่าอาเซียนร่วมกับกัมพูชา จำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย ไม้พยุง 20 ต้น ยางนา 20 ต้น ต้นพะยอม 40 ต้น และต้นประดู่ 20 ต้น เพื่ออนุรักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 1,000 ตัว และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่น.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.