เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 ประชุม กมธ.
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติฯ
และช่วงบ่ายประชุมสภาฯ
วันที่ 4 พ.ย.64
เวลา 09.30 เข้าร่วมประชุม
และข้อหารือต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร
เวลา 13.30 น ประชุม กมธ.
การกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษย์ชน ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.