วันที่ 29 ก.ค.65 กิจกรรมของสส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)
เวลา 09.00-20.30น ลงพี้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบ้านหอย ม1 ต.โนนอุดม, บ้าน
โคกสูง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ และบ้านนาท่ารี่,บ้านนาฝายเหนือบ้านท่าสแกเคลือ ต.นาฝาย และบ้านดงสคร่าน ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.