วันที่ 2 มีนาคม 65 กิจกรรม
ส.ส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)
เวลา 09.00-18.00น ลงพื้นที่
พบปะเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ-ผู้
ป่วยติดเตียงและมอบหน้ากาก
อนามัย,แอลกอฮอล์,นม เพือ
ป้องกันโควิท 19 โดยร่วมกับ
นายกเทศบาลหนองไผ่(อำนวย)
ผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องชาว อสม.
หมู่ 2,4,8,12 ต.หนองไผ่ ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.