“ลงพื้นที่ศึกษาการ
กรีดยางต้นยางพารา”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 และ
ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในการเรียนรู้อาชีพการกรีดยางต้นยางพาราอย่างใกล้ชิด
เพื่อนำมาถ่ายทอดข้อมูลเสนอให้ผู้ชมทางบ้านรับรู้เรื่องราวอาชีพการกรีดต้นยางพารา อย่างแท้จริง และชีวิตในการปลูกต้นยางพาราอย่างทุกมุมในรายการ

อย่าพลาดชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.