บิ๊กอาร์ท
แม่ทัพภาคที่ ๔
ลงพื้นที่พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

“ ใจแลกใจ.. ทำงานไม่มีแผน.. ไม่เคยเตะต้องงบประมาณทั้งสิ้น “

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ ๔
ผอ.รมน.ภาค ๔

พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน(ประเทศเพื่อนบ้าน) ในพื้นที่ ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบัาน

สำหรับผู้เข้าร่วม
โครงการพาคนกลับบ้านที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการทำงาน “ ใจแลกใจ “
ของ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔

ว่าจะสามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ พร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ และมอบชีวิตใหม่ให้กับทุกคน

“ เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็ดขาด “

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.