เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.40 น. นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น และ นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.