คณะประชาชนคนรักในหลวง ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2566

นายประยูร จิตเพ็ชร ประธานกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวง เปิดเผยว่า คณะประชาชนคนรักในหลวง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ริมบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะมาออกบูธ จัด นิทรรศการสิ่งจักสาน แสดงศิลปะหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านประจำภาค การออกร้านสินค้าประจำท้องถิ่น ทั้งขนมและอาหารการกินต่างๆมากมาย

ซึ่งปีที่แล้วเราจัดงานขึ้นที่จังหวัดสงขลา แต่ปีนี้เรากำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะเราจะได้นำการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศมาร่วมงานระหว่างวันที่ 26-28กรกฎาคม2566 รวม 3 วัน 3 คืน ในงานนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี สนับสนุน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ปกครองราชอาณาจักรไทยตลอดกาล สร้างความสามัคคีร่วมกันปกป้องเทิดทูน 3 สถาบันหลัก ให้ความเป็นธรรมกับคณะประชาชนทุกๆด้าน ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดด้านเศรษฐกิจตามมัชฌิมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกจิตสำนึกใป้ปรัชาชนปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

ในงานนอกจากพี่น้องประชาชนจะได้มาเที่ยวฟรี ชมของดีจาก 4 ภาค เรายังจัดโรงเลี้ยงประกอบอาหารให้ผู้มาร่วมงานกินฟรีตลอดงานด้วย สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.29 น.เป็นต้นไป มีกิจกรรม การร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงของศิลปินแห่งชาติ (คุณฉวีวรรณ ดำเนิน) การแสดงจากภาคต่างๆ ให้ชมตลอดงาน

วินัย วงศ์วีระขันธ์/ ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.