สวดมนต์คืนนี้ขอให้เด็กทั้งหมดปลอดภัยด้วยเถิด พรุ่งนี้วันพระแล้ว ขอให้เจอเด็กทั้งหมดนี้
1.ด.ช.อดุลย์
2.ด.ช.ประจักษ์ สุธรรม
3.ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคำทรง
4.นายพิพัฒ โพธิ
5.ด.ช.ภานุมาศ แสงดี
6.ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ
7.ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง
8.ด.ช.เอกรัตน์ สุขจันทร์
9.นายพีรภัทร สมเพียงใจ
10.นายพรชัย คำหลวง
11.ด.ช.สมพงศ์ ใจวงศ์
12.ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม
13.นายเอกพล จันทร์วงค์
ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเทพพญาดาฟ้าดินจงเปิดเบิกทางกว้างก้าวพ้นข้ามพ้นยกพ้นขอให้น้องๆและครูปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ
สาธุ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.