เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่นพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ณ วัดโนนตุ่น บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.