ข่าวประชาสัมพันธ์

         รายการ

   คืนคุณให้แผ่นดิน

  “บทความประทับใจ”

” ภาระหน้าที่มีอยู่เต็มหัวใจ

รัฐบาลดูแลแก้ไขหวังให้ประชาชนร่มเย็น

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

    สิ่งที่ต้องเป็น

สามัคคีปรองดองโดดเด่นเน้นหลักธรรมาภิบาล

เทิดทูนสถาบันยึดมั่นศาสตร์ของพระราชา

กองกำลังชัยภูมิฟันฝ่ากลับมาสานต่อโครงการ

      ทวงคืนผืนป่า

ประชารัฐทุกถิ่นฐาน

ไทยแลนด์ ๔.๐ บริหารร่วมด้วยช่วยกัน

ลดความเหลื่อมล้ำและนำความสุขให้ประชาชน

  ประชาชนร่วมมือ

รัฐบาลเดินหน้าต่อไป

    ไม่ใช่เพื่อใคร

เพื่อประเทศชาติของเรา”

    นายณรงค์ วุ่นซิ้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

พล.ต.ต. สมพจน์ ขอมปรางค์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

      

ผู้กำกับและหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ๒๙ สถานีกว่า ๓๐๐ กว่านายตำรวจ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

   รวมพลังจิตอาสา

” ปลูกป่า สร้างฝาย

       ถวายพ่อ “

ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ

ในพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ ปลูกต้นไม้สีเหลือง ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ บนเทือกเขาภูแลนคาร์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

อย่าลืมติดตามชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงขาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ 

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.