แอบอ้างสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกที่นาแบบเงื่อนงำ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางวัลลา โคตรสมบัติ ชาวบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ทำหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์มาถึงนายปฏิญญา ธนกิจชัยโจน์ หัวหน้าสำนักข่าวหนังสือพิมพ์สยามบูรพาออนไลน์ ประจำจังหวัดอุดรธานี ว่าได้ถูกโกงฮุบที่นาทำกินแอบอ้างหวังเอาสิทธิ์เป็นของตัวเองโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการท้าทายในกฏหมายบ้านเมือง เดิมที่ดินแปลงนี้เป็นของนางสมบา โคตรสมบัติ ต่อมาสมบา โคตรสมบัติได้เสียชีวิตลงแล้วสามีนางสมบาก็เลยไปบวชเป็นพระและได้ทิ้งมรดกไว้ให้คือที่นา 7ไร่3งาน89 ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์ของโฉนดที่ดินและที่ดินแปลงนี้นางวัลลา โคตรสมบัติ ซึ่งเป็นลูกแท้ๆของนางสมบา โตรสมบัติ และนางอ้อย ทนงศักดิ์ ที่เป็นลูกนางวัลลา โคตรสมบัติ ได้อาศัยทำนาปลูกข้าวทำกินกันตลอดมาระยะเวลาต่อมา สามีของนางสมบา โคตรสมบัติ ที่ได้ออก บวชเป็รพระก็มาเสียชีวิตลงอีก นางวัลลา โคตรสมบัติ และนางอ้อย ทนงศักดิ์ เป็นลูกของนางสมบา โคตรสมบัติ   โดยชอบธรรมอีกทั้งไม่รู้เรื่องกับกฏหมายมรดก ในตรงจุดนี้จึงได้เป็นโอกาสของนางอัมพร เสน่ห์หา ได้อ้างตัวเข้ามาเป็นน้องสาวของนางสมบาโคตรสมบัติ ตามข้อเท็จจริงแล้ว ตามสิทธิ์นั้นในที่ดินผืนนี้ต้องตกเป็นของนาววัลลา โคตรสมบัติ ซึ่งเป็นลูกแท้ๆของนางสมบา โคตรสมบัติโดยชอบธรรมและเป็นเป็นผู้สืบสันดานโดยชอบธรรม

ซึ่งเกตุการณ์ทั้งหมดชาวบ้านขี้เหล็กทราบข้อมูลดีและญาติๆทั้งหลายก็ทราบกันดีว่านางอัมพร เสน่ห์หา กับนางสมบา โคตรสมบัติ เท็จจริงแล้วนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นพี่น้องกันตามสายเลือด เป็นเพียงน้องสาวต่างมารดา แต่ได้ไปแสดงสิทธิ์ว่าเป็นว่าเป็นน้องสาวแท้ๆของนางสมบา โคตรสมบัติ เป็นบุตรนายก้อน โคตรสมบัติ และเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้นางสมบา โคตรสมบัติ ไม่ใช่บุตรที่แท้จริงของนายก้อน โคตรสมบัติ เลยแม้แต่น้อยนิด นางสมบา โคตรสมบัติ มีมารดาชื่อนางมาลาศรี ส่วนนางวัลลา โคตรสมบัติ เป็นลูกหลานญาติทางสายเลือดและได้เป็นคนดูแลนางสมบา โคตรสมบัติ กันตลอดมาจนกระทั่งนางสมบาได้เสียชีวิตลงแล้วจู่ๆก็ได้มีนางอัมพร เสน่ห์หา ได้ไปแจ้งขอเป็นผู้จัดการมรดกในที่ดินแปลงนี้ แล้วและได้ขับไล่นางวัลลา โคตรสมบัติ และนางอ้อย ทนงศักดิ์ ซึ่งเป็นลูกสาวของนางวัลลา โคตรสมบัติ ให้ออกจากที่ดินแปลงนี้โดยด่วน และหนักไปกว่านั้นอีกได้มีการจับกุมไปคิดคุกในเรือนจำอยู่ 1 วัน และมีการจับ นางอ้อย ทนงศักดิ์ ซึ่งเป็นลูกนางวัลลา โคตรสมบัติ ไปติดคุกอีก 3 วันและนาวอัมพร เสน่ห์หา ยังได้แจ้งต่อนางวัลลา โคตรสมบัติ อีกว่าให้รีบออกจากพื้นที่ตรงนี้โดยด่วนไม่อย่างนั้นจะโดนจับอีก หลังจากมีคำสั่งศาลจังหวัดยโสธร ตัดสินให้นางอัมพร เสน่ห์หา ได้เป็นผู้จัดการมรดกได้เพียง 1 วันเท่านนั้น ก็ได้รับดำเนินการขายที่ดินแปลงนี้ให้กับนายสุชีพ อดกลั่น โดยมีการไปโอนสิทธิ์กันที่กรมที่ดินและเป็นการขายต่อนายสุชีพ อดกลั่น และหลังจากนั้นที่ดินแปลงนี้ก็ได้ตกเป็นของนายสุชีพ อดกลั่น ในคราวต่อมานายสุชีพ อดกลั่น ได้เอาที่ดินแปลงนี้เข้าจดจำนองกับทางธนาคาร ธ.ก.ส. สาขายโสธร ในวงเงินหลายแสนบาท

เมื่อทีมข่าวหนังสือสยามบูรพาได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์จึงได้เดินทางไปยังธนาคาร ธ.ก.ส. สาขายโสธร เพื่อขอทราบในข้อเท็จจริงจึงได้ขอเข้าพบนายณรงค์ สังสะนา ผู้ข่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขายโสธร และได้ความกระจ่างในเรื่องการจดจำนองที่ดินแปลงนี้ว่าข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในขบวนการฟ้องกัน ธนาคารมีหน้าที่รับจำนองตามเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องส่วนผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องก็ไปสู้สิทธิ์กันในชั้นศาล และผู้เป็นโจทน์เองก็สู้แสดงสิทธิ์ได้เต็มที่ ซึ่งที่ดินแปลงเป็นของนางสมบา โคตรสมบัติจริงในเมื่อพิสูตรสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เป็นของนาวสมบา โคตรสมบัติ ก็ต้องคืนสิทธิ์แก่เจ้าของที่แท้จริงต่อไป นายณรงค์ สัวสะนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวทิ้งท้าย

ทองแท้ ฟ้าแสว่าง /รายงาน/ภาพข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.