เมื่อ 11 ส.ค.61,1600 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 เข้าร่วม พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย “ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์” ณ รร.กีฬานครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง โดยมี รอง ผจว.นครศรีธรรมราชเป็นประธาน ซึ่งมี 39 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนกีฬาของประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และบูรไน เข้าร่วมการแข่งขัน.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.