วันนี้ (18 มี.ค. 65) เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออก ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 13 – 18 มี.ค.65 มีสถานการณ์ในพื้นที่ 20 จังหวัด ตาก เชียงใหม่ พิษณุโลก เชียงราย อุตรดิตถ์ ลำปาง เลย พะเยา น่าน กำแพงเพชร อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา อุทัยธานี และชัยนาท รวม 41 อำเภอ 84 ตำบล 197 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,104 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น
● ภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด 20 อำเภอ 52 ตำบล 126 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 607 หลัง ดังนี้

 • ตาก เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพบพระ และอำเภอสามเงา รวม 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย
  153 หลัง
 • เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอจอมทอง รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 8 หลัง
 • พิษณุโลก เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอชาติตระการ รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4 หลัง
 • เชียงราย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า รวม 10 ตำบล 32 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 68 หลัง
 • พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ รวม 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 86 หลัง
 • น่าน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอเมืองน่าน และอำเภอ
  ภูเพียง รวม 13 ตำบล 32 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 230 หลัง
 • อุตรดิตถ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่า รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 31 หลัง
 • กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอโกสัมพีนคร รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 20 หลัง
 • ลำปาง เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังเหนือ รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 7 หลัง

● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 9 จังหวัด 17 อำเภอ 27 ตำบล 61 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 436 หลัง ดังนี้

 • เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย และอำเภอปากชม รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 28 หลัง
 • อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านผือ รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 16 หลัง
 • หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนากลาง และอำเภอศรีบุญเรือง รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 28 หลัง
 • กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี รวม 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 63 หลัง
 • อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอชานุมาน รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน
 • สุรินทร์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 ได้แก่ อำเภอรัตนบุรี และอำเภอบัวเชด รวม 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 107 หลัง
 • อุบลราชธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสำโรง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 8 หลัง
 • ชัยภูมิ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเทพสถิต รวม 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 127 หลัง
 • นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอด่านขุนทด อำเภอพิมาย และอำเภอโนนไทย รวม 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 59 หลัง

● ภาคกลาง รวม 2 จังหวัด 4 อำเภอ 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 61 หลัง ดังนี้

 • อุทัยธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 17 หลัง
 • ชัยนาท เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองมะโมง อำเภอหันคา และอำเภอวัดสิงห์ รวมรวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 44 หลัง

ยังคงมีสถานการณ์วาตภัย 20 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ

ที่มา : Nattapong Onboonma

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.