ข่าวประชาสัมพันธ์

เทปอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 ของมูลนิธิประเทศสีเขียว ที่บันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

Cr. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.