จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของรัฐบาล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ รวมทั้งสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5
ในโอกาสนี้ ก่อนการเข้าประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560 และมอบใบรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ให้กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.