มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการ-นายอำเภอทั่วประเทศ ขอให้จัดเตรียมการเฝ้าฟังข่าวสารสำคัญ
วันที่ 13 ต.ค.59 มีรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ ขอให้จัดเตรียมการเฝ้าฟังข่าวสารสำคัญ
ด้วย มท.มีข้อราชการสำคัญที่จะชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติราชการต่างๆใน 19.00 น. ในวันที่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป ผ่านทางการประชุม VDO conference และระบบ DOPA Channel ไปยังศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอต่างๆทั่วประเทศ
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอจัดเตรียมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการถ่ายทอดด้วยโดย ปมท.จะทำหน้าที่เป็นประธานในการชี้แจงตามวันเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน

 

ที่มา: MThai News

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.