วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อออกรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ในประเด็นการจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมืออนุภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ครั้งที่ 2” ที่จะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 โดยจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน พร้อมหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผศ.ดร.ธีระยุทธ เพ็งชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้านานาชาติของอนุภาคลุ่มน้ำโขง, นายเฉลิมชัย ไชยวงษ์ ประธานคลัสเตอร์ผ้าจังหวัดอุดรธานี, นายอภิชาติ พลบัวไข ที่ปรึกษากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก เข้าร่วม

ณ ตลาดผ้าบ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.