วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 (หนองคาย,เลย,หนองบัวลำภู,บึงกาฬ) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,ขอนแก่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.