มทบ.๔๑ กับภารกิจจัดตั้ง กอร.ศบภ.ทภ.๔ จ.ภูเก็ต

สรุปผลการปฏิบัติประจำวันที่ ๘ ก.ค. ๖๑ ดังนี้

         – มทบ.๔๑ จัดตั้ง กอร.ศบภ.ทภ.๔ ในการอำนวยความสะดวกติดต่อประสานงาน        จำนวน  ๕ นาย และจัดเจ้าหน้าที่ สห. จำนวน  ๑๕ นาย จัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวก ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 

– ชุดแพทย์เผชิญเหตุโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.๔๕ ร่วมกับ ชุดแพทย์เผชิญเหตุโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มทบ.๔๓ รวม ๑๘ นาย ปฏิบัติภารกิจชุดปฐมพยาบาลดูแลเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติภารกิจ โดยให้บริการตรวจโรค ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน ๒๒ ราย

– มทบ.๔๓ จัดรถครัวสนามประกอบอาหารจัดเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้สื่อข่าว จำนวน ๓ มื้อ รวมเป็น ๙๕๐ กล่อง 

– ร.๑๕ พัน.๑ จัดกำลังพลสนับสนุน กอร.ศบภ.ทภ.๔  จำนวน  ๑๒  นาย ในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

– พล.ร.๕ จัดกำลังพลสนับสนุน กอร.ศบภ.ทภ.๔  จำนวน  ๒๔  นาย ในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑/ผอ.ศบภ.มทบ.๔๑ ให้กำลังใจและกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของ จนท. อย่างใกล้ชิด และเมื่อ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑/ผอ.ศบภ.มทบ.๔๑ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี           ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต วัดโฆษิตวิหารและท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 

– สรุปการค้นหาผู้ประสบภัยประจำวัน

  – ผู้ประสบภัย ๑๔๗ คน (ลดลง ๒ คน เนื่องจาก จว.ภ.ก. แจ้งปรับลดยอดผู้โดยสารภายในเรือ ๒ คน)

 – ช่วยเหลือได้แล้ว ๙๓ คน 

 – เสียชีวิต ๔๑ คน คงที่ 

 – สูญหาย ๑๓ คน  (ลดลง ๒ คน ตามยอดผู้โดยสารภายในเรือลดลง) รายละเอียดตามภาพที่ส่ง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.