วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 0900 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลัง BiG Cleaning Day 10 หาดสวย ภูเก็ต กิจกรรมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แล้วยังได้ชื่อว่าเจริญรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในเรื่อง “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ด้วยพระองค์ท่านทรงห่วงใย และคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ รวมทั้งปัญหาขยะที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ได้แก่ การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางเกษตร และการกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง เป็นต้น การจัดกิจกรรมในวันนี้มีทั้ง คุณสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน , นายอำเภอถลาง ,หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ , นศท. , และประชาชนจิตอาสาจำนวนมากในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หาดไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต…/////

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.