เมื่อเร็วๆนี้ นางเชฏฐนา วราโก ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พร้อม อสม.ในเขตตำบลห้วยม่วง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ในเขตพื้นที่บริการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.