วันที่ 2 ธ.ค.64 ภาระกิจของ
ส.ส.สิงหถณ ดีนาง(ทนายกี้)
เวลา 09.30-18.00น ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร สลับกับการ
ประชุม กมธ.กฎหมาย การ
ยุติธรรม สิมธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎร
เวลา 18.30 น ไปร่วมงานฟัง
การสวดอภิธรรมมารดาของ
นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
กทม.ร่วมกับหัวหน้าพรรค และ
ส.ส.พรรคเพื่อไทย ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.